Energiportalen

Energiportalen är en unik lösning som fått stor genomslagskraft, både inom och utanför organisationen.

Akademiska Hus har högt uppsatta energibesparingsmål och Energiportalen togs fram för att kunna följa upp hela fastighetsbeståndets energibesparing. Samtidigt saknade man ett systematisk arbetssätt för energibesparande åtgärder som är en viktig del i arbetet med att nå sina energimål.

Grunden i Energiportalen är en mätvärdesdatabas som varje timma fylls med förbruknings- och energivärden från ett flertal mätinsamlingssystem som finns inom beståndet. Energiportalen är sedan ingången mot all data och här återfinns även verktyg för att räkna på åtgärder, både ekonomiskt och miljömässigt, samt funktioner för tariffhantering, faktureringsunderlag etc.

Med hjälp av verktyget ligger man i fas med sina energimål och Energiportalen har stor del i att Akademiska Hus och deras kunder nu förbrukar ca 25% mindre än för 15 år sedan.

Teknik och metod: den centrala databasen i systemet är en MySQL-databas som i skrivande stund är fylld med över 800 miljoner mätvärden, gränssnittet är webbaserat och bygger på ett PHP-ramverk. Systemet integrerar mot Akademiska Hus centrala datalager.

Fler referenser