Antura Projects

Elicit är med och stöttar Anturas produkt Antura Projects.

Antura Projects är ett projektverktyg där allt från bland annat schemaläggning, tidsrapportering och resurshantering görs. Elicit hjälper till genom att bygga integrationslösningar utifrån kundspecifika önskemål.

Teknik: Främst C# men även lite F#.

Fler referenser