Inlägg av: admin

Något gick fel med din ansökan

Oops! Ett fel inträffade med din ansökan. Skicka gärna din ansökan direkt till jobb@elicit.se istället.  

Tack för din ansökan

Tack! Vi kommer att återkomma till dig så snart som möjligt. Läs gärna mer om oss som arbetar på Elicit. Medarbetare

Webbplats för Social utveckling

Social utveckling är en verksamhet inom Göteborgs stad som arbetar med kompetensutveckling, processtöd och samverkan. Verksamheten producerar kurser och utbildningar samt stora mängder redaktionellt material. Uppdraget bestod dels i webbstrategiskt arbete samt utveckling och förvaltning av en ny publik webbplats. Elicit började med att analysera kommunikationsbehoven gentemot verksamhetens primära målgrupper och utifrån det togs en […]

Tjänsteplattform och webbokning

Taxi Göteborg hade ett behov av att utöver sin egen webbokning kunna erbjuda andra utvecklare möjlighet att skapa appar eller webbplatser för att boka en taxi. Behovet av att ersätta den befintliga webbokningen med en ny responsiv webbplats var också stort för att låta kunderna välja om de vill boka via dator, telefon eller surfplatta. […]

SPF Riskanalys

Specialfastigheters riskanalyser gjordes i excel och det var svårt att systematiskt sammanställa och inventera vilka riskanalyser man genomfört och borde göra åtgärdsprogram för. Beställaren ville samtidigt implementera en ny process i organisationen. Lösningen blev ett webbaserat verktyg för att stödja riskanalysarbetet i enheter, i projekt och i förvaltning. Verktyget innehåller ett riskregister, till vilket man […]

Museilektioner.se

Tusentals lektionstillfällen ges varje termin av Göteborgs stads museer och bokas av lärare och pedagoger i stadens skolor. Stora delar av bokningshanteringen var manuell och utgjorde en tung administrativ börda. Verksamheten är väldigt kommunikationsintensiv och en rad aktörer behöver hela tiden ha tillgång till aktuell statusinformation. Lösningen handlar i mångt och mycket om att automatisera […]

Lågan Marknadsöversikt

Lågan är ett nationellt program för byggnader med låg energianvändning upprättat av Energimyndigheten. Det administreras av Sveriges Byggindustrier och koordineras av bland annat CIT Energy Management. Elicit fick i uppdrag att bygga en webbaserad marknadsöversikt för lågenergibyggnader i landet. Komplexa beräkningar och mängder av specifika energivärden ställde höga krav på såväl gränssnittet för indata som […]

Landräddningen

Uppdraget gick ut på att skapa ”Sjöräddningen på land”, det vill säga att bistå människor som antingen behöver hjälp på något sätt, alternativt att öka människors känsla av trygghet då de är ute och rör på sig. Utveckling av smartphone-appar för såväl iOS samt Android med ett tillhörande administrationsgränssnitt, samt backend för administrationsfunktioner. Projektet har […]

Green IT Homes

Green IT Homes är en uppkopplad plattform för smarta energitjänster. Plattformen är utvecklad inom ramen för ett forsknings- och utvecklingsprojekt i samarbete med IMCG, Vinnova och Göteborg Forskningssiftelse. Green IT Homes är en IT-plattform med högfrekvent mätning där energibolag kan skapa individuella digitala lösningar och kommunicera direkt via kundens iPhone. Plattformen öppnar nya möjligheter på […]

FIOL – Filial Online

Efter en större omorganisation inom VTD där man övergick till att lokala kontor, så kallade filialer, skötte distributionshanteringen och avstämningen med buden behövdes en effektiv IT-lösning för att på bästa sätt stödja denna nya process. Huvudkontoret behövde samtidigt bli upplysta om eventuella problem ute på filialerna samt ta del utav dagliga statusrapporter. Målet var tydligt, […]