Varje år genomför vi en kundundersökning för att mäta kundnöjdhet och för att hitta förbättringsområden. Samtidigt får vi ett kvitto på att de aktiviteter vi genomfört från förra undersökningen haft önskad effekt. Senaste undersökningen genomfördes under hösten och nu har det glädjande resultatet kommit, vi har 100% nöjda kunder.

För att nå denna siffra krävs att samtliga medverkande svarat ett av de två bästa alternativen i en rad generella frågor kring vår leverans i form av kompetens, metod, teknik, servicenivå, kommunikation mm.

Glädjande är också resultatet blivit bättre för varje gång vi gjort undersökningen vilket visar att de analyser vi gör och de insatser vi beslutar oss för att föra in i vår affärsplan ger effekt.

De som medverkar i undersökningen delas in i olika kategorier av svaranden där ”captives” är en grupp, dvs kunder som känner sig inlåsta med sin leverantör och deras lösningar. I denna kategorin hamnade ingen av våra kunder vilket tydligt visar att det som många köpare av IT är rädda för inte gäller i våra kundrelationer.

Resultatet visar även på områden där vi kan bli bättre och naturligtvis kommer vi jobba med dessa områden under det kommande året för att, nästa gång vi genomför undersökningen, få ett ännu bättre resultat.

Vi vill också passa på att tacka alla kunder som medverkade i undersökningen och som därigenom hjälper oss att bli en bättre leverantör.