SIMBIZ, en lösning vi utvecklat tillsammans med Effect Management har letat sig hela vägen till Kina. Två professorer från Högskolan i Halmstad som också är övningsledare för Effect har genomfört övningar med systemet tillsammans med studenter vid Shanghai International Studies University.

Under en svensk temavecka på universitetet genomfördes flera simuleringsövningar och studenterna var mycket nöjda med det nytänkande inslaget i deras undervisning.

SIMBIZ är ett webbaserat simuleringsverktyg för träning i strategi, affärsmannaskap och ekonomi. Systemet används av flera av Sveriges namnkunnigare internationella företag för att utveckla affärsmannaskapet på olika nivåer.

Mer information:
http://www.sisumba.net/2012/02/27/simulation-demonstrates-wisdom/
http://www.effect.se