Kick-Off 2020!

Vi startar året på studsmattor i Göteborg och pickleballbanor i Malmö för att gå igenom hur året sett ut och vart vi vill framöver. Vi har allihop tillsammans under 2019 levererat 82 000 timmar kundnytta, spenderat 10 000 timmar i olika interna satsningar samt ytterligare 5 000 timmar i konkreta kompetenssatsningar! 2020 kommer att bli visionens år! Inte […]

Läs mer