Varje år delar Göteborg &Co ut ett Companipris till framgångsrika företag i Göteborgsregionen. Och till vår stora glädje står vi som en av mottagarna på dagens priscermoni. Priset är instiftat för att stödja näringslivet och uppmuntra det goda företagandet i Göteborgsregionen.

Vi får priset med motiveringen: ”Elicit utmärker sig genom den kvalitet de levererar och den företagskultur som de medvetet och strukturellt odlar. Med det är Elicit ett föredöme för andra företag och en värdig vinnare av Göteborgs Companipris 2013.”

– Vi är oerhört stolta och glada över denna utmärkelse, speciellt med tanke på att bedömningsgrunderna utgörs av kreativitet, nytänkande och hållbarhet. Vi har sedan företaget startades arbetat värderingsstyrt för att ge medarbetarna bästa möjliga förutsättningar för hög motivation och frihet, vilket vi tror föder både kreativitet och kvalitet, säger vd Patrik Thelandersson.

Elicit har under åren belönats rikligt med ett antal olika priser, såsom Siriuspriset för bästa IT-lösning, och vi rankades som Sveriges tredje bästa arbetsplats i Great Place to Work Institutes undersökning år 2012. – Värderingarna tillsammans med vårt stora kundfokus är nycklarna till vår framgång, berättar Patrik Thelandersson.

– Vi hjälper våra kunder att bli mer effektiva och produktiva genom ett it-stöd som förbättrar deras verksamhet, säger Patrik Thelandersson. Det kan handla om en bokningsplattform som förenklar bokningsrutinen hos Taxi Göteborg eller ett inköpssystem hos Specialfastigheter som väsentligt förbättrar inköpsprocessen genom ett smart inköpsintranät. Ett annat exempel utgörs av Landräddningen där en ny och innovativ plattform för trygghetslarm utanför hemmet har utvecklats. Med hjälp av GPS-positionering och notifieringar i realtid kan en nödställd enkelt hittas och få assistans med hjälp av en larm-app i mobilen.

Companipriset har sedan det instiftades mottagits av 60 företag. I bedömningsgrunderna nämns bland annat kreativitet, entreprenörsanda, nytänkande, hållbarhet och sund finansiering.

– Vi vill inspirera till företagande genom att uppmärksamma framgångsrika företag som drivs och utvecklas i Göteborgsregionen – och på det sättet visa upp det innovativa och kreativa Göteborg, säger Birgitta L-Öfverholm, chef för Näringslivsgruppen.

För mer information

Elicit – Anna Storm, vd, 0701-89 64 08, anna.storm@elicit.se

Göteborg & Co – Birgitta L-Öfverholm, chef för Näringslivsgruppen, 031-368 40 60, birgitta.l-ofverholm@goteborg.com