Digitala trender från Mobile World Congress 2019, vi är redo – är ni?

Med över 109 000 deltagare från 198 länder så vet man att det största eventet i världen inom mobilitet är ett faktum. MWC19 i Barcelona lockade allt från CEO:s på stora bolag som Microsoft, Vimeo, och Arm till utvecklare och designers från mindre bolag världen över.

Den stora ”enablern” i form av 5G kom på tal under de flesta seminarier och Keynotes, alla pratar om den nya generationens internet och möjligheterna det kommer att föra med sig. Något som dock genomsyrades under hela eventet var hur det kommer att krävas andra parametrar utöver en snabb uppkoppling för att ta oss till en ny teknisk era.

När den digitala densiteten intensifieras börjar de hittills tydligt definierade linjerna mellan den digitala och den fysiska världen att blekna. Här finns stora möjligheter för nya produkter som vi ännu inte vet att vi behöver eller vill ha. 5G, artificiell intelligens (AI), Big Data och Internet of things (IoT) i kombination med etik, säkerhet och hälsa utgjorde MWC19s röda tråd; ”Intelligent Connectivity”.

5G

Efter långa spekulationer så ligger 5G precis runt hörnet och var definitivt en utav de hetaste ämnena på årets MWC i Barcelona. Så vad är egentligen 5G och vad kommer det att betyda för framtida mobilanvändare?

”Fifth Generation” av mobilt internet kommer i jämförelse med sin föregångare att leverera större bandbredd, högre upp -och nedladdningshastigheter och inte minst en mycket lägre responstid. Hastigheter vid allmän surf och dataöverföring som är 10 till 20 gånger så höga konkretiserar en av de stora förbättringarna hos den nya generationen av mobilt internet.

Enligt Pete Lau, VD för OnePlus, så kan utvecklingen målas upp över 3 kronologiska etapper:

2019 till 2021 utgör den första perioden där stora mängder ny molnfunktionalitet kommer att presentera sig som en naturlig reaktion till att dataöverföringshastigheterna och bandbredden växer.

2021 till 2025 kommer bli den tid då 5G kan kombineras med en mogen AI-teknologi vilket kommer att resultera i smartare och mer adaptiva telefoner.

Från 2025 till 2030 ser vi enligt Pete Lau en era där IOT (Smarta enheter, Internet Of Things) tillsammans med 5G, molnet och artificiell intelligens kommer att förändra människans liv fundamentalt.

“I’m personally hugely optimistic about 5G; I see that in the next 10 years, it is going to fundamentally transform our lives.” – Pete Lau

Någon annan som under MWC pratade 5G och dess potential var Mickey Mikitani, VD för Rakuten Inc. Enligt Mickey kommer Rakuten inom kort att vara den mest innovativa mobilnätoperatören med världens första end-to-end-virtuella molnbaserade mobilnät. Lanseringen av denna tjänst är planerad till oktober 2019 och kommer förmodligen att revolutionera inte bara telekomindustrin i Japan utan också i resten av världen.

IoT – Internet Of Things

Internet of things har det länge pratats om och redan idag så är det ett tydligt etablerat område med flertalet plattformar för IoT-funktionalitet. Det man ser nu när 5G är på intåg är att denna enablern kommer att utöka möjligheterna för vad som kan göras med uppkopplade enheter. Detta tack vare de snabba internethastigheterna och den låga responstiden.

Även antalet IOT-enheter kommer att öka markant i samband med 5G. Enligt Chuck Robbins, CEO för Cisco, kommer det finnas så många som 4 miljarder uppkopplade maskin-till-maskinanslutningar år 2022.

AI – Artificiell Intelligens

Artificiell intelligens har nu under en längre period existerat i våran vardag i form av bl.a. sökmotorer, dataspel, mobilapplikationer och mycket mer. Det finns en konsensus inom tech -och forskarvärlden om att opartiska beslut i komplexa situationer bäst fattas av en AI då den är känslolöst baserad på kod, matematik och mönster. När teknikområdet och kunskapen kring AI nu har nått en mer mogen fas måste vi också ytterligare ifrågasätta neutraliteten hos den. Hur kan vi se till att artificiell intelligens förblir opartiskt när det i slutet av dagen faktiskt är vi människor som matar den med data?

Mänskliga lagar, dvs. lagar skapade av och ämnade för människor, konstaterar redan idag att diskriminering baserat på etnisk tillhörighet, sexuell läggning m.m. inte är tillåtet. Vi människor använder dessa lagar som riktlinjer för vad som är rätt eller fel och under MWCs andra keynote lyftes frågan angående hur vi kan se till att dagens och framtidens artificiella intelligens eftersträvar samma rättvisa. Mariya Gabrel, europeisk kommissarie för Digital Ekonomi och Digitalt Samhälle, berättar under keynoten att ett team av 52 experter nyligen utformats för att se till att EU förblir ledande inom innovativ, säker och etisk AI. Teamet har som huvudmål att måla upp de riktlinjer som behövs för etisk utveckling och användning av artificiell intelligens.

Även Roger Taylor från Centre for Data Ethics and Innovation (CDEI) presenterar under ett seminarium en hel del konkreta idéer om hur vi kan lösa problematiken med partisk AI. Han framhäver relevansen i vår insikt om att data aldrig är neutral trots att matematiken är det. En AI tillsammans med dess data borde enligt Roger i den bästa av världar påverkas av så många olika typer av människor som möjligt för att kunna uppnå objektivitet.

Big Data

Big data kan sammanfattas som ett område där datamängder är så stora och komplexa att traditionell mjukvara inte kan processa den. I samband med den tidigare nämnda enablern 5G kommer datamängden som genereras att öka kraftigt inom de närmsta åren.

Chuck Robbins nämner att det under året 2022 kommer genereras minst lika mycket data som internet totalt har genererat fram till dess. Med detta påstående så kan man enkelt förstå att framtidens uppkopplade enheter är många och att den datamängd som kommer att genereras verkligen är ogreppbart.

Sammanfattning

Årets MWC i Barcelona visade prov på hög medvetenhet och stora ambitioner. Att vara uppkopplad har sen ett tag tillbaka varit en viktig faktor i vårt samhälle – att också vara intelligent uppkopplad verkar enligt techvärldens jättar och experter bli den sanna utmaningen. Tillsammans med de tidigare beskrivna områdenas mognad och sammanstrålning växer också ett större ansvarsområde fram där kravet om nolltolerans mot missbruk av nästa generations teknik är vitalt.

MWC 2019 suktade med en era som ska präglas av sömlös uppkoppling, smartare autonoma enheter och många nya blomstrande områden inom teknikvärlden. Med ett mobilt internet 10 till 20 gånger så snabbt, en mer humanistisk inställning till artificiell intelligens och ett dataflöde i nya dimensioner så ser den tekniska framtiden ljus ut. Vi är redo – är ni?

Hur kan vi hjälpa dig?

Är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig? Eller vill du veta mer om hur det är att jobba på Elicit? Ta gärna kontakt med oss om du har några frågor eller bara vill ta en kaffe!
Ange ett namn.
Ange ett giltigt e-post.
Ange valideringskod som syns ovan.
Godkännandet krävs.