I kategorin ”50 Best Small & Medium” innehar nu Elicit plats nummer 30 i hela Europa!

Mer än 2 800 organisationer med 1,6 miljoner anställda från 19 europeiska länder deltog i Europa studien. Resultaten bygger på världens största medarbetarundersökning som årligen görs av stiftelsen Great Place to Work. Där över 10 miljoner medarbetare i drygt 50 länder svarar på frågor gällande sin arbetsplats.

”Vi är otroligt stolta över våra fantastiska medarbetare som i år placerat oss i Europa-toppen! Elicit styrs av starka värderingar där nyckelordet humandigital talar för att vi alltid sätter människan i fokus, oavsett om det gäller kundfokus eller sättet att värna om sina medarbetare.” Pelle Andel, VD, Elicit

”Idag är jag stolt att representera Sverige och oerhört imponerad av det fantastiska arbete som de 22 svenska organisationer som placerat sig på listan lägger på att skapa en riktigt god arbetsplatsupplevelse varje dag.” Maria Grudén, vd, Great Place to Work® Sverige