Elicit har levererat den mobilapplikation för iPhone som för närvarande (2010-06-21) ligger etta bland gratisapparna i AppStore.

Applikationen är Röda Korsets ”Första hjälpen” som är en instruktionsapplikation där man, med ljud och illustrationer, bland annat lär sig hur hjärt-lungräddning går till och hur man hjälper de som har fått ett luftvägshinder. Applikationen har tagits fram i samarbete med Medicreate AB som ligger bakom idén och kontakterna med Röda Korset. Vi håller för tillfället på att programmera en version för Android telefoner, den beräknas vara klar under sommaren.