Elicit har nu som tredje partnerföretag anslutit sig till TIBAL – Tyréns Innovation Business Accelerator Lab. TIBAL är samhällsbyggnadsföretaget Tyréns mötesplats där företag får tillgång till resurser och kompetens för gemensam affärs- och innovationsutveckling och påskynda tillväxten i den egna verksamheten. Fokus för TIBAL är att initiera gemensam affärsutveckling i gränssnittet mellan tjänster och produkter inom samhällsbyggnadsområdet.