År 2021 fyller Göteborg 400 år. Stort. För det är inte alla som förbereder inför ett födelsedagskalas redan 8 år innan det ska gå av stapeln. Ett av de initiativ som pågår i detta sammanhang gäller det entreprenöriella klimatet i staden, något som vi brinner lite extra för. Det var därför ingen slump att jag spenderade onsdagsmorgonen tillsammans med kreatörer, företagare, tjänstemän och politiker på BRG, där workshopen Ett mer entreprenöriellt Göteborg gick av stapeln.

Klockan 08.30, efter att ha stiftat ett antal nya bekantskaper med människor från samhällets olika sektorer, med andra ord crossfunktionella bekantskaper, sitter jag således och laddar med en kopp kaffe. Siktet är inställt på ett mer entreprenöriellt Göteborg år 2021. Och då kommer målbilden, att sätta Göteborg på världskartan som ledande inom entreprenörskap. Ingen dålig målbild.

Drygt tre timmar senare lämnar jag BRGs lokaler fylld av nya idéer. Och nya tvivel. Men framför allt med en stark övertygelse. En övertygelse om att en hållbar utveckling är omöjlig att nå utan crossfunktionella samarbeten. För vad vore näringslivet utan utbildningssektorn, utbildningssektorn utan den politiska arenan och den politiska arenan utan näringslivet? Trots stora olikheter är alla avhängiga av varandra och frågan är snarare varför inte fler möten utanför ”den egna linjen” sker? Det är enkelt att klaga och skyffla över egna problemområden på andra stakeholders, men är det egentligen inte lika enkelt att istället för att knorra i sitt egna lilla sammanhang lyfta blicken och möta den man anser är problemägare? Kanske visar det sig då att problemet helt plötsligt har förvandlats till en möjlighet. Och detta till tonerna av No man is an island.
Hur gick det då med workshoppandet? Jodå, en mängd goda idéer på hur det entreprenöriella Göteborg kan utvecklas kom upp. Men poängen med en god idé är att göra denna till verklighet. I annat fall är troligtvis inte idén något vidare. Och vem har det ansvaret? Jo, du och jag.

Så börja gräva där du står. Och det skadar väl inte att ta hjälp av de som har annorlunda utformade spadar. Den som söker skall ju finna och vem vet, rätt som det är kommer någon med en grävskopa.

Det är upp till dig och mig att göra 400-åringen världsledande. Crossfunktionellt till entreprenöriellt.

/Anna Storm, VD Elicit