– Kvalitetsdatabasen ESADA, ett europeiskt nätverk för vårdprocess och forskning rörande Obstruktivt sömnapnésyndrom.

Elicit har i samarbete med Göteborgs Universitet och Sahlgrenska Akademin, möjliggjort insamlingen av kvalitetssäkrad forskningsdata kring sömnstörning från 22 sömnstörningscentra runt om i Europa.

Forskningsprojektet har nått internationell uppmärksamhet och de ser stora vetenskapliga möjligheter i den koordinatorsroll som de upprätthåller inom ESADA nätverket.

”ESADA har varit ett framgångsrikt projekt som på kort tid har sammanfört forskare och kliniker runt om i Europa. Vi har i nuläget en av världens största databaser inom området andningsstörningar under sömn vilket innebär en fantastisk källa av information för alla involverade forskargrupper.”
Jan Hedner, professor vid Sahlgrenska akademin och överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Den 26 maj 2011 resulterade forskningen gjord på insamlad data från alla centra och som lagrats i Elicits lösning, ESADA, i en första publicerad forskningsrapport i tidskriften European Respiratory Journal. En förkortad version av rapporten går att läsa här: http://erj.ersjournals.com/content/38/3/635.abstract

Projektet startades av en forskningsgrupp bestående av Professor Jan Hedner och Docent Ludger Grote med flera, som ett delprojekt inom organisationen COST (European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research) med syfte att spåra riskfaktorer för sjuklighet, skapa kvalitet i utredning och behandling, fastställa behandlingseffekter, möjliggöra genetisk klassificering och bilda en bas för framtida substudier .

Elicits lösning gav dem möjligheten att, från de centra som hade tillgång till den, registrera över 1 150 patienter under första året med planerna på cirka 3 000 under andra året. Insamlandet och registreringen planerades att fortgå i minst 3 år och projektet räknade med att nå 7 000 patienter under denna tid och det skulle i så fall innebära världens största databas i sitt slag.

I februari 2011 motsvarade det nuvarande patientmaterialet i databasen cirka 8 600 patienter.