Att starta dagen med en frukostföreläsning är inte helt fel. Idag var det Tomas Björkman tillsammans med Close Chefsnätverk som lånade våra lokaler och hälsade på. Vi fick höra om förändringar på grund av det snabba teknologiskiftet och hur det ställer helt nya krav på ledarskap, organisationsformer och samhälle.