Elicit firar en hedrande 2:a plats i innovationstävlingen Goods Distribution Challenge 2014, där vi ställt upp med lösningen pinDeliver som möjliggör förutsägbarhet för godstransporter på väg och skapar nytta i distributionsprocessen för transportörer och samhället.

GDC 2014 är en innovationstävling som organiseras av Viktoria Swedish ICT, Trafikverket och Trafikkontoret Göteborg. Tävlingsuppgiften har bestått av att skapa koncept på digitala lösningar som använder sig av öppen trafikstörningsinformation för att förbättra förutsägbarheten av godstransporter.

Vi riktar ett stort tack till arrangörerna för ett mycket bra initiativ och en spännande tävling med verkligt värde för såväl transportsektorn som samhället och miljön!