Så här när halva 2011 har passerat och stora delar av Sverige befinner sig i halvtidsvila kan det passa bra att blicka bakåt ett slag. Bakom oss har vi ett halvår fyllt av hårt arbete och lyckade kundprojekt. Och en massa nya kunskaper.

Jag kan förstås inte nämna alla våra projekt här men alla våra kunder ska veta att vi på Elicit är glada och tacksamma för att vi, tillsammans med er, får vara med och bidra till att era verksamheter utvecklas. Samtidigt som vi levererar systemlösningar till er kompetensutvecklas vi och vi får insyn i era verksamheter på ett unikt sätt.

Som exempel kan nämnas att vi blivit grymma på tidningsdistribution genom vårt arbete tillsammans med Västsvensk Tidningsdistribution eller på utbildningsspel inom affärskunskap tack vare samarbetet med Mercuri International.

På fastighetssidan kan vi nästan allt om investeringskalkyler och värdering genom våra uppdrag för Akademiska Hus. Hos Specialfastigheter har vi fortsatt utveckla deras inköpssystem och genomfört en förstudie som behandlar ett kommande värderingssystem.

Inom fordonsbranschen kan vi numera det mesta om globala logistikkedjor tack vare vårt samarbete med Volvo IT där slutkunden är Volvo Lastvagnar. Så det är inte bara systemutveckling och systemintegration vi är duktiga på även om vi säger att det är vår profession.

Nu är det några av oss som går på semester men kontoret är bemannat hela sommaren och när vi kommer in i mitten av augusti kommer det vara full fart igen, tex kommer vi ha introduktionsprogram för fyra nyanställda. Det ser vi fram emot!

Glad Sommar!