Ett viktigt inslag i vår kompetensutveckling och vår erfarenhetsåterföring är att hålla inspirationsmöten. Vid vårt senaste möte var temat Hållbarhet och Lean.

Vi har så länge Elicits funnits framhävt fördelarna med en Lean utvecklingsmetod och vi har lång erfarenhet av agila arbetssätt. Men hur kan vårt arbetssätt även leda till en mer hållbar utveckling?

Upplägget för inspirationsmötet var att blanda expertis på området med våra egna praktiska erfarenheter från kundprojekt där vi bidragit till hållbarhet.

Stefan Bück, expert inom Lean produktutveckling och med lång erfarenhet från fordonsindustrin berättade först om olika teorier på området och hur stora fordonstillverkare tillämpat olika metoder. Mycket intressant och det väckte mycket diskussion och frågor från åhörarna.

Sedan var det dags för våra egna medarbetare att berätta om två kundprojekt där det finns en tydlig koppling till hållbar utveckling. Carl Hedberg berättade om Taberg Media Group, och hur vi tillsammans med de utvecklar en nättjänst för direktreklamskampanjer där användarna av tjänsten kan göra aktiva val för att minska sin miljöpåverkan. Jon Perslow berättade om Energiportalen, en portal vi utvecklat för Akademiska Hus. Energiportalen används för att följa upp energianvändande och för att hantera energibesparande åtgärder i fastigheter.

Mötet avslutades med vår styrelseordförande Helen Savmyr, som på ett inspirerande sätt berättade om sina erfarenheter från logistikbranschen där tankar kring effektivisering och optimering alltid varit aktuell.

Som vanligt vid våra sammankomster föddes nya idéer och alla var nog överens om att IT kan göra mycket för en hållbar utveckling.

För mer information kontakta Rickard Eriksson