”Keep IT Simple” är resultatet av ett förbättringsprojekt som drivits under våren 2010 där målet var, att på en A4 sida, paketera Elicits koncept på ett enkelt och lättförståeligt sätt.

Att arbeta enligt Lean metoder och med agila arbetssätt kräver att kommunikationen mellan projektdeltagare och mellan leverantör och beställare fungerar utan brus och störningar. Detta var en del av bakgrunden till att vi satsade på att ta fram en leanifierad lathund som skulle få plats på en A4 sida.

Keep IT simple helt enkelt.

Det övergripande målet var att tydliggöra, förstärka och leanifiera den grund Elicit står på för att intern och extern kommunikation ska bli enkel, effektiv och enhetlig. Och eftersom vi tror på att dela med sig av bra grejer så delar vi gärna med oss av den.

Läs mer och ladda ner den här.