Kick-Off 2020!

Vi startar året på studsmattor i Göteborg och pickleballbanor i Malmö för att gå igenom hur året sett ut och vart vi vill framöver. Vi har allihop tillsammans under 2019 levererat 82 000 timmar kundnytta, spenderat 10 000 timmar i olika interna satsningar samt ytterligare 5 000 timmar i konkreta kompetenssatsningar! 2020 kommer att bli visionens år! Inte bara med den numerära visionen i fokus utan med fokus på att alla vi ser till och försöker göra vår egen vision och våra egna mål så tydliga det bara går.

Vi är redo för 2020!

Kick-off med Elicit Kick-off med Elicit