Kreativa Västsverige var temat under 2012 års Handelskammardag och genomgående var att alla var rörande överens om att kreativitet inte är förbehållet vissa branscher eller delar av verksamheter utan det är något som följer med att vi är människor, tänkande och kreativa varelser.

Spännande talare och inbjudna gäster behandlade temat på ett inspirerande sätt och många kloka ord och teser presenterades. Kristian Ribberström från Medici Group talade om vikten av att jobba med blandade team och att låta vitt skilda verksamheter krocka med varandra för att hitta ny innovationskraft och produktivitet. Just den tesen bevisades inte minst av den brokiga samlingen gäster i Johan Trouvés kreativa soffa, eller vad sägs om Googles Sverigechef Stina Honkamaa, In Flames gitarrist Björn Gelotte, näringsminister Annie Lööf och AB Volvos Olof Persson.

Trendspanande Evelina Wahlqvist bjöd på spaningar och pekade ut tre tydliga trender; Rötter, Mening och Medskapande. Hon menar att vi nått en så pass hög materiell standard nu att vi hellre fokuserar på det som är under ytan snarare än det som är ytligt, vi eftersträvar en mening i allt vi företar oss och medskapande handlar om att vi är kreativa tillsammans och att vi gärna delar med oss. Inom IT och internet är detta naturligtvis extra tydligt med öppna API:er, Open Source och många nya tjänster som bygger på kollektiv innehållshantering.

Ett citat som fastnade hos mig var ”-Konst leder till diskussioner och ur diskussioner föds relationer.” För mig går det direkt att applicera på det vi jobbar med, våra konstverk är de system vi utvecklar och det är i diskussioner med våra kunder och användare vi tillsammans skapar goda och långsiktiga relationer.

Ett stort tack till Handelskammaren för en trevlig dag!

Ett exempel på kreativt medskapande från en brokig samling filippinska interner: