En gång per år samlas beslutsfattare inom bygg- och fastighetsbranschen till en konferens som heter StrategiTorget Bygg & Fastighet. Konferensen hölls för femte året i följd på Yasuragi Hasseludden utanför Stockholm.

Under två dagar diskuterades framtidens utmaningar i branschen och erfarenheter och förslag till lösningar utbyttes friskt mellan deltagare och partnerföretag. Som partnerföretag var det otroligt lärorikt att få träffa företag från hela branschen och diskutera hur vi med expertis på IT-området kan bidra till att ta sig an de utmaningar branschen ser framöver.

En stor utmaning i framtiden är förstås energieffektivisering och branschen har stor inverkan på den totala energiförbrukningen i världen. Mycket görs på området men mycket mer kan göras eftersom byggande och förvaltning innehåller så många delar där man har möjlighet att påverka:

•    Bygga energieffektivare
•    Materialval och byggmetoder
•    Energibesparande åtgärder i förvaltning
•    Uppföljning och visualisering av energiförbrukningar
•    Utbildning/beteendeförändring hos hyresgäster

Inom alla dessa delområden kan man med hjälp av bra IT-stöd få större effekt i sina satsningar, vi har tex tillsammans med Akademiska Hus utvecklat en Energiportal för uppföljning av energi och hantering och kalkylering av energibesparande åtgärder. En annan referens är Green IT Homes som är en mobilapplikation för styrning och uppföljning av det egna hemmet.