Idag har jag lärt mig ett nytt ord, ”Sysselsättningsmultiplikator”. Det är en siffra som anger hur stor sysselsättningseffekt anställningen av en person får. Jag känner att detta måste exemplifieras för att man ska förstå. Alltså om en person får ett jobb genererar det i sin tur att x personer också ges sysselsättning.

För hela Sveriges ekonomi är sysselsättningsmultiplikatorn 1,54, vilket innebär att varje nytt jobb i snitt ger drygt ett halvtidsjobb indirekt. Om man istället tittar på industrisektorn i är motsvarande siffra 2,18! Motsvarande siffra för tjänstesektorn är 1.41. Det säger en del om hur viktig industrisektorn är. För varje nytt industrijobb skapas 1,18 jobb någon annanstans.

För oss som är ett tjänsteföretag i en industrität region känner jag att vi är oerhört beroende av hur det går för industrin i Sverige och speciellt i Västsverige. Då är det inte så upplyftande att ta del av Handelskammarens rapport om ungdomars attityd till industrin. Där målas det upp en föråldrad bild av industrin som smutsig, bullrig och oattraktiv som arbetsgivare, utan möjlighet till personlig utveckling med mera.

Denna bild av industrin måste förändras för att våra efterträdare ska söka sig till industrin där de kan säkerställa att den hållbara utvecklingen fortskrider och att det också i framtiden kommer finnas en blomstrande industri i Sverige. Att förändra bilden är inget som enbart ligger på branschen själva utan hos alla delar i samhället; näringsliv, politiker, media, fackföreningar, föräldrar, skola.

Alla har ett ansvar för att den sanna bilden av industrin kommer fram, att det egentligen är en sektor med enorm spännvid, att det är högteknologiskt, innovationsrikt, att det är kreativt och att det är en sektor man känner stolthet över att jobba i.

För övrigt är vi ute efter nya medarbetare så om du känner för att göra samhället en tjänst, sök jobb här!