Idag klippte vi det röda bandet för vårt nya långsiktiga kompetensutvecklingsprogram, Elicit Academy. Ett långsiktigt kompetensutvecklingsprogram där vi dels tar tillvara på och sprider vår egen kompetens, dels skapar ett strukturerat inflöde av ny kunskap som integreras hos oss själva. Såklart med en smart, enkel, och snygg digital portal som plattform.

Tillsammans skapar vi excellens!