Artikel i Computer Sweden 2011-05-10

Tittar man på statistik över lyckade IT-projekt är den positiva procentsatsen skrämmande låg. Elicit startades för dryga 10 år sedan med ansatsen att bygga bättre IT-lösningar än vad branschen generellt lyckades med. Genom ständiga förbättringar har Elicit producerat många framgångsrika system där målbilden alltid varit densamma; att maximera kundnyttan.

På Elicit finns Krister Kauppi. Han är lean-ansvarig på Elicit, en viktig del av konceptet för att skapa mer än effektiva IT-lösningar. Kristers roll utgörs av att skapa bra dagar för medarbetare och kunder:

”Tittar vi på vad som karaktäriserar bra respektive dåliga dagar kommer vi snabbt fram till att dåliga dagar kännetecknas av tröghet, oförmåga att lösa problem osv. Bra dagar utgörs däremot av bra flyt i arbetet. Lean handlar om att skapa bra dagar för både kunder och medarbetare. Fundamentet ligger i att oftare göra rätt saker på rätt sätt.”

Individen i sig själv är viktig för att uppnå framgångsrik företagsutveckling. Kontinuerlig personlig utveckling och ett kundorienterat, humant förhållningssätt spelar här en stor roll.

”Allas delaktighet i det dagliga förbättringsarbetet är av stor vikt. Lean på Elicit betyder att vi strävar efter att utveckla människor som tänker långsiktigt, tar egna initiativ, ser helheten och förbättrar det dagliga arbetet i linje med företagets mål. Detta ger ofta mycket bättre effekt än traditionella, enstaka toppstyrda förbättringsprojekt.”

Krister är något av en eldsjäl när det kommer till lean. Han berättar att många företag levt efter detta rättesnöre sedan 30-talet. Först ut var Toyota som tvingades till förändring för att överleva den ekonomiska krisen efter andra världskriget. Nu gällde det att skapa största möjliga värde med minsta möjliga kostnad för att effektivt kunna leverera det kunden efterfrågade.

På samma sätt arbetar Elicit. Ett exempel bland många utgörs av förbättringstavlan . Detta är ett enkelt verktyg som listar befintliga möjligheter, alltså de”problem” som skall lösas.

”Syftet med tavlan är att skapa en gemensam medvetenhet och ett bra tempo i arbetet. En gång per vecka träffas vi kring tavlan för att under en kvart ge medarbetarna möjlighet att själva lyfta fram vad som kan förbättras. Tidseffektivt såklart.”

Krister framhåller att denna kvart är väl investerad tid för att skapa grogrund för dagliga förbättringar.

”Jag är övertygad om att evolution är ett mycket bättre sätt att utveckla en verksamhet på än den riskfyllda resan som en revolution innebär.”