Elicit samarbete med Mötesplatsen.se

Motesplatsen.se

Vi har arbetat med utveckling av nya funktioner både i webb och web api:er med stort fokus på säkerhet och prestanda. Teknik: NET C#, SQL Server, ASP.NET MVC, Web API, HTML5, Javascript, CSS Vidareutveckling och omskrivning av publik webbplats till modern teknik:
  • Anpassning till mobila enheter
  • Responsiv design
  • Nya funktioner både i webb och web API:er
  • Stort fokus på säkerhet och prestanda
Mötesplatsen är en av Nordens största dejtingsajter med mer än 140 000 aktiva medlemmar i Sverige och Norge. Unik matchningstjänst baserad på forskning. Dejta säkert, här granskar alla profiler och bilder som läggs ut manuellt av Mötesplatsen.

VGR IT

Mer info kommer snart!

VCRS

VCRS utvecklar en komplett portfölj av moderna systemlösningar, TACDIS-portföljen, som gör att hela Volvohandeln rullar. Lösningar stödjer återförsäljarens vardag inom bilförsäljning och service så att de kan erbjuda sina kunder ett bekvämt och enkelt bilägande. Elicit har under många år arbetat tillsammans med VCRS i flera olika team. Vi har ett nära samarbete både vad gäller utveckling, arbetssättet och hur vi arbetar med kompetensutveckling. Här är några exempel på vad vi hjälper kunden med: TestDrive – På ett enkelt sätt boka provkörningar av bilar, automatisera körkortskontroll och e-signatur av kontrakt. BilReda –Tillhandahåller tjänster för biladministration för små och stora företag i Sverige. De administrerar personalbilar, poolbilar och leasingbilar.  Hanterar Drivmedelsfakturering, trängselskatt, verkstadsbesök, p-avgifter och gör Lönekörning CRM - Systemet används av försäljningschefer och säljare som bearbetar både nya och befintliga kunder. Användaren får smarta urval som t.ex. när service- eller leasingavtal löper ut eller när nästa verkstadsbesök är inbokat. Systemet innehåller många kopplingar till andra system för att slippa dubbelarbete mellan kalender och ”att-göra-listor”. Det ska vara enkelt och smidigt att arbeta proaktivt och öka merförsäljningen. Core-teamet – Utvecklar en Informationshub – smarta lösningar för att söka bland stora mängder data både i nya och äldre system. Att vara länken mellan olika system. Ex fordonssökning, kundsök osv.

Teknik och metod:

C#, .Net Core, Sql Server Azure DevOps, Docker, Vue.js, VUEX, GIT Elastic search, GraphQL Docker Containers, Kubernetes

Antura Projects

Antura Projects är ett projektverktyg där allt från bland annat schemaläggning, tidsrapportering och resurshantering görs. Elicit hjälper till genom att bygga integrationslösningar utifrån kundspecifika önskemål. Teknik: Främst C# men även lite F#.

Shh...

Men vi har riktigt, riktigt roligt när vi öppnar bildörrar med appar :)

Easy-Laser AB

Easy-Laser AB är ett av världens ledande företag inom lasermätning till storindustrin.

Teknik:

C#, Unity, XAML

Webbplats för Social utveckling

Social utveckling är en verksamhet inom Göteborgs stad som arbetar med kompetensutveckling, processtöd och samverkan. Verksamheten producerar kurser och utbildningar samt stora mängder redaktionellt material. Elicit började med att analysera kommunikationsbehoven gentemot verksamhetens primära målgrupper och utifrån det togs en ny innehållsstruktur fram, tillsammans med ett koncept för presentation och administration. Efter lanseringen av den nya webbplatsen såg verksamheten en betydande ökning av användandet samt stora fördelar för den stora gruppen redaktörer som regelbundet producerar innehåll. Teknik och metod: Webbstrategi, PHP, Wordpress, responsiv design.

Tjänsteplattform och webbokning

Taxi Göteborg hade ett behov av att utöver sin egen webbokning kunna erbjuda andra utvecklare möjlighet att skapa appar eller webbplatser för att boka en taxi. Behovet av att ersätta den befintliga webbokningen med en ny responsiv webbplats var också stort för att låta kunderna välja om de vill boka via dator, telefon eller surfplatta. Det fanns också en önskan att samla all affärslogik på samma plats oavsett vilken klient som används av kunden. För att skapa möjlighet för externa utvecklare att integrera med Taxi Göteborgs bokningssystem skapades en tjänsteplattform med ett flertal fristående tjänster. Tjänsterna hanterar bland annat adressuppslag, fastprisberäkningar och bokning. Genom att göra tjänsternas funktioner tillgängliga via ett REST-API blev det möjligt att bygga egna klienter för att boka resor med Taxi Göteborg. En ny responsiv webbokning som använder API:et skapades. Genom att använda API:et innehåller webbokningen minimalt med affärslogik vilket ger ett konsekvent beteende oavsett vilket klient kunden väljer. Det nya API:et har gjort det möjligt att skapa integrationer med bland andra SVEA Taxiallians webbokning vilket har öppnat möjligheten för alla SVEA kunder att enkelt boka en resa med Taxi Göteborg. Teknik och metod: Tjänsteplattformen och API:et är byggda i ASP.NET WebApi 2 och lagrar data i SQL Server. Tjänsterna kommunicerar direkt med Taxi Göteborgs trafikledningssystem. Webbokningen är byggd i ASP.NET MVC med CSS-ramverket Twitter Bootstrap för att skapa en responsiv webbplats.

SPF Riskanalys

Specialfastigheters riskanalyser gjordes i excel och det var svårt att systematiskt sammanställa och inventera vilka riskanalyser man genomfört och borde göra åtgärdsprogram för. Beställaren ville samtidigt implementera en ny process i organisationen. Verktyget som Elicit byggt innehåller även ett riskregister, till vilket man kan lyfta risker man vill belysa extra. Med hjälp av verktyget har hela organisationen förändrat sitt arbetssätt kring risk management. Den nya processen är helt implementerad och användandet av systemet har stadigt ökat sedan starten. För sitt arbete blev Specialfastigheter nominerade till Security Awards 2015. Teknik och metod: Riskanalyssystemet är webbaserat och byggt i .NET MVC. Systemet är integrerat mot AD och Specialfastigheters intranät, Spisen. .NET-komponenten Aspose används för export av information till bla PowerPoint.

Energiportalen

Akademiska Hus har högt uppsatta energibesparingsmål och Energiportalen togs fram för att kunna följa upp hela fastighetsbeståndets energibesparing. Samtidigt saknade man ett systematisk arbetssätt för energibesparande åtgärder som är en viktig del i arbetet med att nå sina energimål. Grunden i Energiportalen är en mätvärdesdatabas som varje timma fylls med förbruknings- och energivärden från ett flertal mätinsamlingssystem som finns inom beståndet. Energiportalen är sedan ingången mot all data och här återfinns även verktyg för att räkna på åtgärder, både ekonomiskt och miljömässigt, samt funktioner för tariffhantering, faktureringsunderlag etc. Med hjälp av verktyget ligger man i fas med sina energimål och Energiportalen har stor del i att Akademiska Hus och deras kunder nu förbrukar ca 25% mindre än för 15 år sedan. Teknik och metod: den centrala databasen i systemet är en MySQL-databas som i skrivande stund är fylld med över 800 miljoner mätvärden, gränssnittet är webbaserat och bygger på ett PHP-ramverk. Systemet integrerar mot Akademiska Hus centrala datalager.