Elicit logo

Digitalisering

Vi på Elicit jobbar som en partner inom digitalisering för våra kunder, därför har vi uppdrag som:

  • Rådgivande – vi agerar som mentorer och bollplank för IT chefer som sitter med ansvar för bolagets digitala strategi. Vi hjälper dem bla genom vår branschöverskridande erfarenhet och kan återvinna goda exempel i nya miljöer
  • Kravinsamling, urval, upphandling och implementering – vi hjälper våra kunder att samla in verksamhetens krav och säkerställa att val av lösning leder mot företagets strategiska mål samt se till att det blir leverans inom uppsatta mål.
  • Mini Service Provider – vi har kunder som driver stora, komplexa IT projekt och som behöver olika experter över tid. Vi hjälper dem med våra egna specialister men också via vårt nätverk av experter inom olika områden.
  • Pragmatisk projektledning – vi hjälper kunder vid stora projekt där en annan IT leverantör levererar tex ett nytt affärssystem. Då kan vi säkerställa att projektet rör sig framåt och håller målen gällande tid, resurser, kvalitet samt tar hand om förändringsledning av berörd personal. Vi är pragmatiska med vårt leveransfokus och anpassar projektmodeller och metoder efter kundens verksamhet.
  • Systemutveckling – vi har en metod när vi bygger system som gör att vi väldigt snabbt kommer igång och därmed lika snabbt har något att visa kunden. Vi jobbar när kunderna i hela processen från krav till färdig produkt.

Vi har långa relationer med våra kunder, vi finns kvar efter avslutat projekt och vi håller kontakten. Vi finns där, när man behöver oss.

Låter en pragmatisk digitaliseringspartner, med leveransfokus som vågar utmana sina kunder som något för er? Hör av er direkt så bokar vi en tid, det kanske är precis det här som gör att ni också kan ta ett stort kliv framåt och tryggt gå mot nya digitala lösningar.