Efter leverans då?

Förutsättningarna för din verksamhet förändras hela tiden och som ett svar på det behöver ert IT-stöd kontinuerligt utvecklas. För att toppa det hela står den tekniska utvecklingen dessutom aldrig still. Därför erbjuder vi självklart förvaltning i form av vidareutveckling, support, övervakning och uppföljning.

Vårt förvaltningsteam – eller förädlingsteam som vi kallar det – jobbar idag med att hålla över 40 IT-system motionerade, trimmade och i form. Dels såklart att de rent tekniskt är uppdaterade, men vi tar även in förändringar från såväl omvärld som din verksamhet. Teamet kan arbeta utifrån ett stand-by perspektiv och rycka ut när det verkligen behövs eller stötta löpande, till en omfattning som vi tillsammans finner lämplig.