Webbplats för Social utveckling

Elicits uppdrag bestod dels av webbstrategiskt arbete samt utveckling och förvaltning av en ny publik webbplats.

Social utveckling är en verksamhet inom Göteborgs stad som arbetar med kompetensutveckling, processtöd och samverkan. Verksamheten producerar kurser och utbildningar samt stora mängder redaktionellt material. Elicit började med att analysera kommunikationsbehoven gentemot verksamhetens primära målgrupper och utifrån det togs en ny innehållsstruktur fram, tillsammans med ett koncept för presentation och administration.

Efter lanseringen av den nya webbplatsen såg verksamheten en betydande ökning av användandet samt stora fördelar för den stora gruppen redaktörer som regelbundet producerar innehåll.

Teknik och metod: Webbstrategi, PHP, WordPress, responsiv design.

Fler referenser