Elicit logo
Mjukvaror och hårdvaror fungerar bäst
när man förstår hårda och mjuka värden.

IT-lösningar

Det går inte att göra riktigt bra IT-system genom att bara ägna sig åt teknik. Vi måste också förstå din verksamhet och de människor som ska arbeta med lösningen i sin vardag.

Agila sedan 1999

Vårt arbetssätt har alltid varit agilt. Det innebär att vi arbetar nära din verksamhet med täta avstämningar och delleveranser. Ofta använder vi en etablerad projektmetodik som Scrum eller Kanban och vi tycker att det är viktigt att låta behovet styra metoden.

Det viktigaste för oss är att lära känna din verksamhet. Vi tar reda på varför vi bygger lösningen, vad som är syftet med den, vilka som ska använda den och vilka behov de har. Under utvecklingen ser vi till att projektet ligger i linje med den över­gripande målsättningen. Allt från gränssnitt och funktionalitet till processer och flöden måste kännas rätt.

Förändra för att bestå

Vidareutveckling är faktiskt normaltillståndet för ett väl fungerande system. Förutsättningarna för din verksamhet förändras hela tiden och som ett svar på det utvecklas din verksamhet. För att toppa det hela står den tekniska utvecklingen aldrig still. Därför erbjuder vi självklart förvaltning i form av vidareutveckling, support, övervakning och uppföljning.