Elicit logo

Christofer Styhre

"På Elicit får jag göra precis det jag trivs bäst med!"

Sen dagen då min far kom hem med en Commodore 64 har jag varit inställd på att jobba med utveckling. Men sommarjobb ledde till anställning och studierna lades på is.

2013 satte jag upp en femårsplan där ett jobb som systemutvecklare var en av punkterna. Högskolekurser på distans kombinerat med heltidsjobb och mycket hårt slit med mina hobbyprojekt tog mig våren 2017,till Elicit, där jag får göra precis det jag trivs bäst med!

Min fritid försöker jag fördela så jämnt som möjligt mellan flickvännen, hunden och radiostyrda farkoster. Men det blir även en hel del kodande.