Jerry Johansson

"Jag gillar att lösa problem. Allt från att tänka ut ett smidigt GUI flöde till att tänka ut ett smart och bra sätt att koda smart."

Jag har alltid varit intresserad av att göra saker enkelt med teknik och tekniska prylar. Mitt utvecklingsintresse började när jag kom på att man kunde göra enkla spel i QBasic för ca 25 år sedan. Sedan dess har jag bara velat lära mig mer och mer och lösa större och mer komplicerade problem.

Mina senaste utmaningar är att lära mig AI, bygga IoT lösningar, och använda .Net core. Allt är inte jobbrelaterat utan något jag gärna pillar med hemma också.

Jag väljer gärna windows platformen när jag skall göra något nytt men är öppen för att testa andra lösningar också vilket har hänt under mina år som utvecklare.