Elicit logo

Joakim Westman

”Det intressanta med teknik och människor är att lyckas med att få ett system att fungera tillsammans med de människor som skall använda systemet.”

Datorns främsta fördel är att man kan lösa många uppgifter mycket snabbare. Något som jag inte bara drar nytta av på jobbet. Flera av mina intressen som t.ex musik, underlättas med hjälp av datorn. Så jag tycker inte datorn i första hand är intressant för tekniken utan för vad man kan göra med den.

Detta är något som alltför ofta glöms bort i dagens pressade utvecklingsprojekt med allt för stor teknik fokusering. Jag måste dock medge att det är lätt hänt att man fokuserar på de tekniska bitarna eftersom de oftast är konkreta och i de flesta fall kan lösas på ett effektivt sätt.

Efter skolan jobbade jag som banktjänsteman och lärarvikarie i några år. Sedan läste jag systemvetenskap på Göteborgs universitet och har därefter byggt på med kurser i datalogi på Chalmers och ett spännande år på Business Computing at Christchurch Polytechnic, New Zealand. Inom branschen har jag hunnit med att jobba på LM Ericsson Data AB, SKF Dataservice AB och drivit eget företag innan jag började på Elicit. Under åren har jag arbetat med massor av lärorika projekt, i olika yrkesroller som systemutvecklare, systemarkitekt, teknisk projektledare, driftsansvarig och förvaltningsansvarig för mjukvaruproduktion.

Min fritid har jag inga problem att fylla tack vare min familj (fru, 2 barn), våra vänner, vårt hus, mitt hobbyband där jag spelar gitarr och leker med inspelning och mixning/mastering, film, musik, dykning samt en del andra projekt, som t.ex att jag bestämt mig för att ta flygcertifikat så snart den minste i familjen tillåter det.