Katarina Christensson

"Jag trivs där det finns förändring och variation, där projekten leder till att effektivisera och förenkla, både för företaget i stort och för den enskilda individen i sin arbetsvardag."

Det som slår mig varje gång jag startar ett nytt projekt är hur lite vi vet i början jämfört med hur mycket vi vet när vi väl är klara. Och hur vi varje gång vi startar något nytt blir bättre just för att vi förra gången visste lite mer när vi var klara. Kontinuerlig förbättring och att hantera osäkerhet och risker på ett bra sätt ser jag som viktiga framgångsfaktorer för ett projekt.

Utvecklings- och IT-relaterade projekt driver spännande förändringar i verksamheter. Jag trivs där det finns förändring och variation, där projekten leder till att effektivisera och förenkla, både för företaget i stort och för den enskilda individen i sin arbetsvardag.

Elicit fungerar precis som jag arbetar med mina projekt, med en stark värdegrund. En arbetsplats där det finns utrymme att växa, där sammanhållning och gemensam utveckling värdesätts samtidigt som det finns mycket plats för individen.

Fritiden spenderar jag framförallt med min familj, så mycket som det går i sommarstugan på Bjärehalvöns sydkust. Jag har gärna ett musikprojekt på gång när jag inte sjunger i kör. Emellanåt kan man även hitta mig i köket bryggandes Kombucha.