Elicit logo

Lennart Wigden

”Den största drivkraften i mitt jobb som konsult och projektledare är att få återkopplingen från min kund, att jag har gjort ett bra jobb samt överträffat kundens förväntningar”

Uppväxt i Kiruna med ett tidigt intresse för datateknik, kombinerat med segelflyg i fjällen som gav mig frihetskänsla, blå himmel med Kebnekaisemassivet som bakgrund.

Tyckte alltid om den senaste tekniken för sin tid med BASIC programmering på ZX80, VIC 20, Commodore 64 och Amiga 1000. Mitt första jobb blev att under högstadieåren arbeta som datalärare.

Efter civilingenjörsexamen i datateknik på Luleå Tekniska Universitet har jag arbetat inom IT-branschen i över 20 år med roller som Systemutvecklare, Technical Team Leader samt Projektledare.

Som konsult får du tillfälle att hela tiden arbeta med spännande projekt i olika branscher. Mitt första uppdrag som konsult var att bygga en läkemedelsfabrik i Uppsala. Därefter processinformationssystem på LKAB. E-Commerce utveckling på Icon Medialab i London. Testprogramvara för Scanias Engine Control Unit.

De senaste projekten på Apoteket samt ABB har innefattat gott samarbete med Indien där Agila metoder/SCRUM har använts som projektmodell.

Efter jobbet tycker jag om att spela golf, tennis, resa samt laga god mat.