Elicit logo

Marcus Medina

"Jag tycker om problemlösning och att hjälpa användare att arbeta friktionsfritt."

Jag började min programmeringsbana med en ZX-81a. Som sedan ersattes av en C64, vilket i sin tur ersattes av en Amiga 500 och slutligen hamnade jag i PC-världen och utbildade mig som programmerare. Den vägen blev en blandning av Basic, Assembler, C++ som sedan fylldes på med PHP, ASP, C#.

Det finns tre punkter som alltid varit framträdande i mitt programmerande. Att skapa program som gör användarens liv enklare, databashantering (älskar listor och register) och undervisning.

Alltså har jag arbetat med personregister, olika databasdrivna applikationer, en app för att hålla reda på användarens kondition och mediciner, interaktiva lektioner och även arbetat som lärare i .net och MsSQL. Jag har arbetat som fullstack developer och trivs bättre i back-end än i front-end.

Som person strävar jag alltid efter harmoni och balans vilket ledde mig till en upptäcktsfärd från Ju-Jutsu till Yoga och senare Tai-Chi. Jag försöker nu hitta tillbaka till Yoga och Tai Chi. På fritiden läser jag Sci-Fi och romantiska böcker och promenerar i skogen. Vintern är min favoritårstid, jag älskar snön och kylan.

Jag bor i Kungsbacka med min blivande fru.