Elicit logo

Marcus Scheef

”Mina ledord på Elicit är att skapa ett mervärde hos våra kunder genom att lyssna, ta in, analysera och kommunicera. I min roll som projektledare med fokus på kravanalys försöker jag hitta essensen hos kunden. Vad är det denne vill och var är de på väg någonstans.”

Mitt intresse för IT föddes tidigt. Redan 1998 gick jag en integrationskonsult i AMTrix (middleware som Frontec, numera Acando sålde) och elektronisk handel. Det ledde till att jag under ett par år jobbade med integrationssupport på ett företag som förmedlade elektroniska betalningar. Sen kom IT-kraschen… och jag fick sadla om. Efter att jobbat inom verkstadsindustrin, fungerat som tekniskt säljstöd inom storköksentreprenader och jobbat i livsmedelsbutik sadlade jag om till fastighetsmäklare.

Som fastighetsmäklare har jag varit bra på att se människors behov och önskemål, att bygga långsiktiga kundrelationer och att medla mellan parter. Efter sju år i branschen tyckte jag att det skulle vara kul med en ny utmaning – att jobba med fastighetsutveckling genom att etablera nya varuhus åt ett känt möbelföretag. Men, mitt intresse för IT som hela tiden legat latent började pocka på uppmärksamhet och den optimala utbildningen för en person med min bakgrund dök upp: kravanalytiker IT. Inom ramen för utbildningen har jag bl a jobbat med GDPR, processkartläggning av affärsprocesser, verksamhetsanalys, kravanalys, kravinsamling och implementering av en ny kravprocess. En generalist med mycket energi hinner med en hel del.

Som kravanalytiker och projektledare jobbar jag nära verksamheten där de affärsmässiga och strategiska besluten fattas. Min breda bakgrund gör att jag har lätt för att sätta mig in i kundens verksamhet och att förstå hur kundens kund tänker. Min analytiska och kommunikativa förmåga ger kunden värdefull information om vilka krav som ska ställas på en produkt eller tjänst. Det är här jag levererar riktig affärsnytta!

På fritiden umgås jag mycket med familjen, springer en runda eller två i skogen och planerar nya dykresor. Mat är ett stort intresse. Kopplar av gör jag gärna med en bra film eller varför inte med en spännande bok om personlighetstyper!