Olof Finnman

”Anledningen till att jag började jobba på Elicit är den speciella stämning och företagskultur som finns här. Det känns alltid kul att umgås och jobba med sina kollegor.”

En av de saker som gör det spännande att jobba med IT är att det alltid finns något nytt att lära sig. Det kan handla om allt från att sätta sig in i en kunds verksamhet, till att lära sig ett nytt programmeringsspråk.

För min egen del började mitt intresse för datorer med C64:an. På den tiden var det mest spelande som gällde. Så småningom ledde datorintresset mig till en magisterexamen i datavetenskap vid Göteborgs Universitet och därefter till Elicit.

De senaste åren har jag till stor del arbetat med kunder i fastighetsbranschen. Jag har varit med och tagit fram IT-lösningar för flertalet verksamhetsprocesser som är ganska specifika för just denna bransch, t.ex. energioptimering och energiuppföljning.

Min fritid ägnar jag helst åt min familj och vänner. Det händer även att jag vågar mig ut i skogen på en löprunda.