Stefan Axelsson

"Jag älskar att använda bra och effektiva verktyg i mitt projektarbete och strävar efter ett tydligt, kommunikativt och effektivt projektarbete."

Jag har en bakgrund från telekombranschen då jag efter studierna fick jobb på Ericsson i Lund. Under mina senaste år på Ericsson har jag arbetat som test manager och har byggt upp en stor erfarenhet av hur test ska projektledas och genomföras. Det jag kan bidra med från mina år på ST-Ericsson/Ericsson är testledning, kravhantering, testning, leda och utveckla processer och även samordning mellan olika projekt. Jag har väldigt god förståelse för varför test är viktigt och har jobbat mycket med att föra fram detta budskap i mitt tidigare jobb.

Som anställd hos Elicit har jobbat åt IKEA i ett uppgraderingsprojekt som projektledare inom test. Där har jag ansvarat för att kvalitetssäkra integrationen av en tredjeparts applikation. Detta arbete innebar både projektledning inom projektet såväl som koordinering av testning inom andra avdelningar inom IKEA. En viktig del i arbete var att ta fram och implementera kraven för systemet.

Jag är en teamplayer som sätter värdesätter teamet väldigt högt och strävar alltid mot att bygga upp en homogen grupp där alla jobbar åt samma håll och kämpar för samma mål och deadlines. Som ledare för gruppen ställer jag alltid upp och hjälper till och lyssnar när det behövs. Då jag jobbat i ett internationellt företag med mycket kontakter med europeiska länder såväl som asiatiska så har jag fått en stor erfarenhet av andra kulturer.