Elicit logo

Stefan Stanila

Jag älskar det mesta som handlar om kreativt skapande och programmeringskunskap. Alltsedan jag upptäckte att jag kunde använda en enkel PC för att skapa fantastiska saker med så har jag varit hänförd av möjligheterna med programmering.

Jag började med att rita enkla 2D-animationer på en dator men insåg att jag med programmeringens hjälp kunde låta datorn göra jobbet och dessutom mer exakt och snabbare. Jag utvecklade mitt kunnande vidare inom animation och 3D-modellering och är idag involverad i projekt ledda av CG Society i Kalifornien. Konsten att programmera och skapa animeringar och 3D-modellering låter mig frigöra mina kreativa och konstnärliga sidor på ett härligt vis!

Yrkesmässigt är jag en relativt bred utvecklare med tyngdpunkt på Microsoft. Jag har min grundläggande IT- & programmeringsutbildning från University of Galati i Rumänien. Jag har främst erfarenheter från uppdrag inom animation/spelindustrin, handel samt bank/finans sektorn och föredrar strikta utvecklingsmetoder och enkelhet. Utveckling handlar om att lösa utmaningar, inte att skriva den mest avancerade koden.

Privat och vid sidan om mina animations- och 3D-projekt gillar jag att komma ut i naturen och är intresserad av historia och arkeologi.