Microsoft .NET och C#

Inom .NET finns det allra mesta du behöver för ett IT-system, anpassat för din verksamhets behov. Tricket är att välja rätt och sätta ihop det hela till en väl fungerande helhet. Vi är rätt bra på det; vårt Nöjd Kund Index ligger på 98 %. Vilket vi tror beror på vårt höga Nöjd Medarbetar Index.

.NET svarar upp mot de krav som ställs på en modern utvecklingsplattform och underlättar utvecklingen av webbaserade system. Systemutveckling inom .NET är vår specialitet.

Vi arbetar med de vanligaste MVC-ramverken och standardkomponenter såsom jQuery, Twitter Bootstrap och Kendo UI. Vi har allt från serverkomponenter till frontend.

Microsoft Gold Certified Partner

Elicit är sedan 2008 Gold Certified Partner, den högsta nivån inom Microsofts partnerprogram.