Elicit logo
Klart vi lockar fram dina möjligheter.
Vi heter ju Elicit.

Ramavtal

Genom starka samarbeten har vi skapat möjlighet för framtida kunder att göra goda affärer med oss. Ramavtalen säkerställer vår kvalitet och leveransförmåga och underlättar för både oss och kunder då vi vill arbeta tillsammans.

Göteborgs Stad

Genom vårt samarbete med Sigma IT & Management AB ingår Elicit som ramavtalsleverantör till Göteborgs Stad. Avtalet ger möjligheten att avropa Elicits tjänster inom områdena Systemutveckling (inklusive webbutveckling), Projektledning och Systemförvaltning.

Specialfastigheter

Elicit har ramavtal med Specialfastigheter avseende Systemutveckling samt Ledning och Styrning. Det innebär att vi förvaltar och vidareutvecklar ett flertal verksamhetsstödjande applikationer såsom Inköp, Fastighetsvärdering och Budget/Prognos. Vi förvaltar även deras intranät samt webbplats. Elicit har haft ramavtal med Specialfastigheter sedan 2009.