Lågan Marknadsöversikt

Lågan är ett nationellt program för byggnader med låg energianvändning upprättat av Energimyndigheten. Det administreras av Sveriges Byggindustrier och koordineras av bland annat CIT Energy Management.

Elicit fick i uppdrag att bygga en webbaserad marknadsöversikt för lågenergibyggnader i landet. Komplexa beräkningar och mängder av specifika energivärden ställde höga krav på såväl gränssnittet för indata som presentationen av byggnaderna.

Genom ett förarbete som involverade utvecklingen av en levande prototyp av inmatningsgränssnittet kunde Elicit tillsammans med beställaren arbeta fram ett koncept som gjorde inmatningen av byggnadsdata både enkel och överskådlig, samtidigt som den kunde utvecklas i takt med att kravbilden förändrades under projektets gång. För presentationen av sökmöjligheter användes verktyg som ger användaren resultat i realtid, både i text och bild och visualiserat på karta.

Responsiviteten och enkelheten i inmatningen har lett till en avsevärt sänkt tröskel för nya användare, vilket har lett till att takten med vilken nya byggnader läggs in har ökat markant.

Teknik och metod: Lågan är utvecklad i PHP/MVC med integrationer mot Google maps och använder responsiv layout.

Referenser

Webbplats för Social utveckling

Göteborgs Stad Social resursförvaltning

SPF Riskanalys

Specialfastigheter

Museilektioner.se

Göteborgs Stad Kulturförvaltningen

Lågan Marknadsöversikt

CIT Energy Management

Landräddningen

Posifon AB

Green IT Homes

IMCG, Vinnova, Göteborg Forskningsstiftelse

FIOL – Filial Online

VTD - Västsvensk Tidningsdistribution

Energiportalen

Akademiska Hus