Elicit logo
Referens:

Museilektioner.se

Tusentals lektionstillfällen ges varje termin av Göteborgs stads museer och bokas av lärare och pedagoger i stadens skolor. Stora delar av bokningshanteringen var manuell och utgjorde en tung administrativ börda. Verksamheten är väldigt kommunikationsintensiv och en rad aktörer behöver hela tiden ha tillgång till aktuell statusinformation.

Lösningen handlar i mångt och mycket om att automatisera processerna kopplat till bokningarna, decentralisera redaktörsskapet och flytta över bokningsansvaret till ansvarig verksamhet. Dessutom lades stor vikt på en modern och användarvänlig presentation av utbudet.

Museilektioner är nu i hög grad en redaktionellt självgående verksamhet där varje museum har kontroll över och enkelt kan hantera sina lektioner, bokningar och kommunikationen med lärare och pedagoger ute på skolorna.

Teknik och metod: Wordpress/PHP, RESTful API, integrationer mot tredjepartstjänster för kommunikation.