Webbplats för Social utveckling

Social utveckling är en verksamhet inom Göteborgs stad som arbetar med kompetensutveckling, processtöd och samverkan. Verksamheten producerar kurser och utbildningar samt stora mängder redaktionellt material. Uppdraget bestod dels i webbstrategiskt arbete samt utveckling och förvaltning av en ny publik webbplats.

Elicit började med att analysera kommunikationsbehoven gentemot verksamhetens primära målgrupper och utifrån det togs en ny innehållsstruktur fram, tillsammans med ett koncept för presentation och administration.

Efter lanseringen av den nya webbplatsen såg verksamheten en betydande ökning av användandet samt stora fördelar för den stora gruppen redaktörer som regelbundet producerar innehåll.

Teknik och metod: Webbstrategi, PHP, WordPress, responsiv design.

Referenser

Webbplats för Social utveckling

Göteborgs Stad Social resursförvaltning

SPF Riskanalys

Specialfastigheter

Museilektioner.se

Göteborgs Stad Kulturförvaltningen

Lågan Marknadsöversikt

CIT Energy Management

Landräddningen

Posifon AB

Green IT Homes

IMCG, Vinnova, Göteborg Forskningsstiftelse

FIOL – Filial Online

VTD - Västsvensk Tidningsdistribution

Energiportalen

Akademiska Hus