Green IT Homes

Green IT Homes är en uppkopplad plattform för smarta energitjänster. Plattformen är utvecklad inom ramen för ett forsknings- och utvecklingsprojekt i samarbete med IMCG, Vinnova och Göteborg Forskningssiftelse.

Green IT Homes är en IT-plattform med högfrekvent mätning där energibolag kan skapa individuella digitala lösningar och kommunicera direkt via kundens iPhone. Plattformen öppnar nya möjligheter på energimarknaden genom unik kommunikation mellan kunden och energibolaget. Husägare kan exempelvis kontrollera sina hem från mobilen, där även el- och energiförbrukning tydligt visualiseras och husets miljöpåverkan visas i relation till exempelvis kostnader och livskvalitetsparametrar.

Teknik och metod: iOS, open source, Python, apputveckling, internet of things

Referenser

Webbplats för Social utveckling

Göteborgs Stad Social resursförvaltning

SPF Riskanalys

Specialfastigheter

Museilektioner.se

Göteborgs Stad Kulturförvaltningen

Lågan Marknadsöversikt

CIT Energy Management

Landräddningen

Posifon AB

Green IT Homes

IMCG, Vinnova, Göteborg Forskningsstiftelse

FIOL – Filial Online

VTD - Västsvensk Tidningsdistribution

Energiportalen

Akademiska Hus