Elicit logo
Referens:

Green IT Homes

Green IT Homes är en uppkopplad plattform för smarta energitjänster. Plattformen är utvecklad inom ramen för ett forsknings- och utvecklingsprojekt i samarbete med IMCG, Vinnova och Göteborg Forskningssiftelse.

Green It Homes är en IT-plattform med högfrekvent mätning där energibolag kan skapa individuella digitala lösningar och kommunicera direkt via kundens iPhone. Plattformen öppnar nya möjligheter på energimarknaden genom unik kommunikation mellan kunden och energibolaget. Husägare kan exempelvis kontrollera sina hem från mobilen, där även el- och energiförbrukning tydligt visualiseras och husets miljöpåverkan visas i relation till exempelvis kostnader och livskvalitetsparametrar.

Teknik och metod: iOS, open source, Python, apputveckling, internet of things