Elicit logo
Referens:

Landräddningen

Uppdraget gick ut på att skapa ”Sjöräddningen på land”, det vill säga att bistå människor som antingen behöver hjälp på något sätt, alternativt att öka människors känsla av trygghet då de är ute och rör på sig.

Utveckling av smartphone-appar för såväl iOS samt Android med ett tillhörande administrationsgränssnitt, samt backend för administrationsfunktioner. Projektet har sedan starten drivits från Elicits Göteborgskontor.

Resultatet av projektet blev en publik sajt (www.landcentralen.se), samt appar för både iOS och Android som finns tillgängliga via de ordinarie distributionskanalerna. Posifon och Landräddningen har fått ökat genomslag och publicitet och det finns idag flera hundra landräddare, främst i pilotkommunerna Västerås och Gävle.

Teknik och metod: Objective C-utveckling gjordes i Xcode och Java-utveckling bedrevs inledningsvis i Eclipse (Androidprojektet har nyligen flyttats över till Android Studio). WebAPI och övriga backendutveckling är gjord i C# och som databasplattform användes MS SQL Server 2012.