SPF Riskanalys

Specialfastigheters riskanalyser gjordes i excel och det var svårt att systematiskt sammanställa och inventera vilka riskanalyser man genomfört och borde göra åtgärdsprogram för. Beställaren ville samtidigt implementera en ny process i organisationen.

Lösningen blev ett webbaserat verktyg för att stödja riskanalysarbetet i enheter, i projekt och i förvaltning. Verktyget innehåller ett riskregister, till vilket man kan lyfta risker man vill belysa extra.

Med hjälp av verktyget har hela organisationen förändrat sitt arbetssätt kring risk management. Den nya processen är helt implementerad och användandet av systemet har stadigt ökat sedan starten. För sitt arbete blev Specialfastigheter nominerade till Security Awards 2015.

Teknik och metod: Riskanalyssystemet är webbaserat och byggt i .NET MVC. Systemet är integrerat mot AD och Specialfastigheters intranät, Spisen. .NET-komponenten Aspose används för export av information till bla PowerPoint.

Referenser

Webbplats för Social utveckling

Göteborgs Stad Social resursförvaltning

SPF Riskanalys

Specialfastigheter

Museilektioner.se

Göteborgs Stad Kulturförvaltningen

Lågan Marknadsöversikt

CIT Energy Management

Landräddningen

Posifon AB

Green IT Homes

IMCG, Vinnova, Göteborg Forskningsstiftelse

FIOL – Filial Online

VTD - Västsvensk Tidningsdistribution

Energiportalen

Akademiska Hus