FIOL – Filial Online

Efter en större omorganisation inom VTD där man övergick till att lokala kontor, så kallade filialer, skötte distributionshanteringen och avstämningen med buden behövdes en effektiv IT-lösning för att på bästa sätt stödja denna nya process. Huvudkontoret behövde samtidigt bli upplysta om eventuella problem ute på filialerna samt ta del utav dagliga statusrapporter. Målet var tydligt, kvalitén och effektiviteten skulle förbättras så att kunderna blev ännu nöjdare.

Tillsammans med verksamhetsutvecklare på VTD tog Elicit fram det webbaserade IT-stödet FIOL där filialföreståndarna hanterar den nattliga verksamheten. Systemet stöttar processen från det att leverans av tidningarna sker till filialen till dess att buden kommer tillbaka efter sin runda. Alla typer av avvikelser registreras, såväl att det saknas en tidning som att ett bud inte kan komma in i en port. När en avvikelse registreras i Fiol dyker det upp som ett ärende hos kundtjänst och när kundtjänst tar emot ett ärende förs det vidare till aktuell filial som kan kommunicera med berört bud. Även huvudkontoret använder systemet för att få ut tydliga statusrapporter om situationen på de olika filialerna.

I och med ett effektivare informationsflöde, där kundtjänst alltid haft aktuellt information tillgänglig, har dialogen med kunderna blivit bättre vilket i slutändan tydligt ökat kundnöjdheten. En annan fördel är att det skapat helt nya kommunikationsmöjligheter, både internt samt med kunder och prenumeranter.

Teknik och metod: .NET, C#, SQL Server, WCF, Integration AS400, Integration Visma.

Referenser

Webbplats för Social utveckling

Göteborgs Stad Social resursförvaltning

SPF Riskanalys

Specialfastigheter

Museilektioner.se

Göteborgs Stad Kulturförvaltningen

Lågan Marknadsöversikt

CIT Energy Management

Landräddningen

Posifon AB

Green IT Homes

IMCG, Vinnova, Göteborg Forskningsstiftelse

FIOL – Filial Online

VTD - Västsvensk Tidningsdistribution

Energiportalen

Akademiska Hus