Tjänsteplattform och webbokning

Elicit har varit med och ersatt den befintliga webbokningen med en ny responsiv webbplats som snabbt blivit populär hos kunderna och gör det enkelt att boka en resa direkt i mobilen.

Taxi Göteborg hade ett behov av att utöver sin egen webbokning kunna erbjuda andra utvecklare möjlighet att skapa appar eller webbplatser för att boka en taxi. Behovet av att ersätta den befintliga webbokningen med en ny responsiv webbplats var också stort för att låta kunderna välja om de vill boka via dator, telefon eller surfplatta. Det fanns också en önskan att samla all affärslogik på samma plats oavsett vilken klient som används av kunden.

För att skapa möjlighet för externa utvecklare att integrera med Taxi Göteborgs bokningssystem skapades en tjänsteplattform med ett flertal fristående tjänster. Tjänsterna hanterar bland annat adressuppslag, fastprisberäkningar och bokning. Genom att göra tjänsternas funktioner tillgängliga via ett REST-API blev det möjligt att bygga egna klienter för att boka resor med Taxi Göteborg.

En ny responsiv webbokning som använder API:et skapades. Genom att använda API:et innehåller webbokningen minimalt med affärslogik vilket ger ett konsekvent beteende oavsett vilket klient kunden väljer.

Det nya API:et har gjort det möjligt att skapa integrationer med bland andra SVEA Taxiallians webbokning vilket har öppnat möjligheten för alla SVEA kunder att enkelt boka en resa med Taxi Göteborg.

Teknik och metod: Tjänsteplattformen och API:et är byggda i ASP.NET WebApi 2 och lagrar data i SQL Server. Tjänsterna kommunicerar direkt med Taxi Göteborgs trafikledningssystem. Webbokningen är byggd i ASP.NET MVC med CSS-ramverket Twitter Bootstrap för att skapa en responsiv webbplats.

Fler referenser